چرا همه فیوز‌ها بالاست اما برق نداریم؟

در زمانی که همه ی ‌فیوز‌ها بالا باشد اما برق نداشته باشیم، اتصالی برق شکل گرفته که منجر به کار نکردن وسایل برقی شده و دو دلیل می‌تواند باعث این مشکل شده باشد، با ما باشید تا با دانستن این دو دلیل مشکل را بررسی و حل کنیم.

دو علت اصلی که باعث ایجاد این مشکل می‌باشد به صورت زیر است :

1_ قطع بودن جریان فاز ورودی
2_ قطع بودن جریان نول ورودی

در مورد قطع بودن جریان فاز ورودی می‌تواند قطع بودن برق از سمت اداره برق و یا پریدن فیوز قبلی و هم قطع شدن سیم مربوط ارتباط بین فیوزها و انتقال جریان فاز باشد که با فاز متر به راحتی می‌توان از وجود و یا عدم وجود این جریان در مدار باخبر شد.

راه حل این موضوع چک کردن فیوز‌های اصلی و در صورت بالا بودن فیوز‌های اصلی می‌توان با چک کردن کنتور برق از وصل بودن برق از سمت اداره برق اطمینان حاصل نمود. در مورد قطع بودن جریان نول ورودی با فازمتر نمی‌توان از وجود یا عدم وجود این مینیاتوری اطلاع پیدا کرد و میبایست به استفاده از یک لامپ تست (لامپ تست یک سرپیچ و یک لامپ رشته‌ای می‌باشد که 2 رشته سیم برای فاز و نول برای روشن شدن در نظر گرفته شده است) از برقراری جریان نول اطلاع پیدا کرد.

طریقه ی‌ استفاده از لامپ تست و چک کردن جریان به این صورت می‌باشد که یک سیم را به قسمتی که دارای جریان فاز می‌باشد متصل و سیم دیگر را به قسمتی که جریان نول دارند( که معمولا سیم رنگ آبی می‌باشد) اتصال می‌دهند، در این حالت میبایست لامپ روشن شود، در صورت روشن نشدن لامپ می‌توان با یک فازمتر از وجود جریان فاز مطلع شد که در این صورت جریان نول با مشکل روبرو می‌باشد، با چک کردن سربندی‌های نول و یا ترمینال‌های مربوط و یا شینه‌ها می‌توان عیب یابی را انجام داد و مشکل را رفع کرد.

توجه داشته باشید که همانند جریان فاز سیم نول هم می‌تواند دچار مشکل شده باشد و یا در بعضی واحد‌ها از مینیاتوری دوتایی (یک قسمت فاز، یک قسمت نول) استفاده شود که با لامپ تست ورودی و خروجی مینیاتوری چک می‌شود.

بهتر است در رابطه با رفع مشکل اتصالی برق و یا قطعی آن از افراد متخصص استفاده نمود تا از عدم وقوع مجدد این ایرادات و جلوگیری از خطرات احتمالی جانی و مالی جلوگیری نمود.

کار کردن با برق به ویژه عیب یابی و اتصالی برق نیازمند افراد متخصص است، چرا که عدم استفاده از افراد متخصص باعث ایجاد ضررات جانی و مالی زیادی خواهد شد برای ارتباط با افراد متخصص برق می‌توانید درخواست خود را به شرکت خدمات تخصصی برق ویپان از طریق وب سایت ویپان یا از طریق تماس تلفنی بسپارید. برای خدمات اضطراری مثل قطعی یا اتصالی برق ،تیم ویپان متخصصان حرفه‌ای خود را زیر 45 دقیقه به شما می‌رساند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست خدمات تخصصی برق