آیفون تصویری روشن می‌شود اما تصویر و صدا نداریم فقط یک واحد، علت چیست؟

شاید برای هریک از ما حالتی از اتصالی در آیفون تصویری پیش بیاید که مانیتور روشن می‌شود اما فقط در یک واحد، تصویر و صدا نداریم.

در رابطه‌ با این مشکل که مانیتور روشن می‌شود اما تصویر و صدا نداریم فقط برای یک واحد مراحل را به‌صورت زیر بررسی می‌کنیم:

1- در ابتدا سوکت پشت مانیتور واحد مشکل‌دار را چک کنید. سپس از اتصال داشتن صحیح همه‌ی سیم‌های آیفون تصویری در پشت مانیتور اطمینان حاصل نمایید.2- در صورت ایراد نداشتن مورد فوق می‌بایست یک مانیتور سالم را با مانیتور واحد مورد نظر تعویض کنیم. این کار به این جهت است که از سالم بودن خود مانیتور واحد مورد نظر اطمینان حاصل نمود. که در صورت تصویر و صدا داشتن مانیتور تست (جایگزین) باید نسبت به تعمیرات یا تعویض قطعات داخلی مانیتور واحد مشکل‌دار اقدام کرد.

3- اگر برای واحد آخر یک ساختمان این مشکل به وجود آمده باشد. در صورت سالم بودن سوکت و سربندی مناسب و سالم بودن مانیتور می‌بایست. سیم‌کشی آیفون تصویری واحد موردنظر، از واحد قبلی چک شود. و از اتصال درست سیم‌کشی اطمینان حاصل نمود.
4- در صورت ایراد داشتن واحد اول یا واحدهای میانی بعد از چک کردن سوکت پشت مانیتور به‌احتمال 99 % ایراد خود دستگاه مانیتور است که با جایگزین‌کردن مانیتور تست و کارکرد صحیح آن می‌توان به این موضوع پی برد. اگر در احتمالات کم مانیتور سالم بود ایراد از سیم‌کشی است. در این حالت باید از واحدهای قبلی و از صفحه تا تقسیم تمامی سیم‌کشی و اتصالات چک شود. سپس اطمینان پیدا کرد اتصالات به‌درستی برقرار است.

عیب‌یابی و تعمیرات آیفون‌های تصویری نیازمند آیفون کاران تخصصی و کاربلد و باتجربه است. بنابراین کافی است جهت عیب‌یابی و نصب آیفون‌های تصویری خود با متخصصین ویپان در ارتباط باشید.  از طریق وب‌سایت ویپان درخواست خود را ثبت کنید. همچنین می‌توانید با تماس با شماره شرکت درخواست خود را نیز ثبت و قیمت خدمت خود را دریافت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست خدمات تخصصی برق